Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svoboda přijela auty

19. 2. 2007

                SVOBODA PŘIJELA AUTY

Obrazek

 Doprava v Náchodě je téma nejožehavější. Jistě více než 10 let jsme svědky planých, především předvolebních slibů, že právě teď nastává období, kdy s průjezdem cosi uděláme, ovšem za předpokladu, že zvolíme správnou stranu. A právě teď se nic neděje a nebude se dít nic. Přitom ani vy jistě nepochybujete, že automobilizmus je nutný fenomén současnosti. V České republice jsme svědky nebývalého rozvoje automobilové dopravy především v posledních 15 letech, v epoše, která reagovala na společenské a politické změny v závěru 80. let minulého století. Svoboda doslova přijela do Česka auty. Posuďte sami... 

FENOMÉN AUTOMOBIL

 V období 1990 - 2000 se intenzita automobilové dopravy zvýšila více než za předchozích 60 let! V řeči konkrétních čísel to znamená, že na konci roku 1989 bylo registrováno 2.3 milionů osobních automobilů, v roce 1997 jich bylo již 3.2 milionů, v roce 2006 jejich počet stoupl na 3.9 milionů. V celé ČR je 6 milionů automobilů. Vraťme se však z letu nad naší republikou zpět na náš náchodský práh. Naším městem projíždí denně 20 tisíc osobních a nákladních automobilů. Zvykli jsme si?

Trpělivě stojíme v každodenních zácpách, posíláme naše děti v době největšího provozu do škol, chodíme s nimi do školky, okorali jsme vůči statistikám, které počítají smrtelné úrazy na hlavní tepně probíhající Náchodem. Je to však nutné ?

ROPA UTAHUJE SMYČKU

 Podívejme se úvodem na zdravotní a medicínské aspekty související s dopravou v Náchodě. Vadí nám ve spojení s automobilizmem v naší okresní metropoli jen hluk, otřesy, nebezpečí úrazu? Jistě, to jsou vnější, nejsnadněji zaznamenatelné projevy. Mnohem nebezpečnější je však plížívá hrozba: exhalace vzniklé spalováním ropných produktů - benzínu a nafty. Smyčka kolem našeho zdraví se utahuje víc a víc... Modlou novověku je ropa. Kvůli ropě válčíme. Tato složitá směs uhlovodíků a jejich derivátů určuje složení vlád, přímo ovlivňuje osudy stamilionů lidí a nepřímo je jedním (velmi vratkým) z pilířů moderní civilizace. Ropa a ropné produkty především daly člověku mobilitu prostřednictvím vznětových a zážehových motorů. Na druhé straně však iniciovaly trvalou a vážnou zátěž pro jeho životní prostředí.

OXID UHELNATÝ

 Stále narůstají rizika spojená především s vdechováním škodlivin obsažených ve spalinách ropných produktů výfukových plynů.

Obrazek

 Natankujete do svého auta "plnou". Otočíte klíčkem zapalování a JEDETE. Možná by před vámi měl kráčet někdo s vlajkou s pomyslnou lebkou a hnáty. Spalováním ropných pohonných hmot vzniká na jedné straně neškodná voda, kysličníky uhličitý, který sice není toxický, ale způsobuje skleníkový efekt. Na druhé straně spaliny obsahují směs nesmírně škodlivých organických látek, které představují velmi závažné znečišťovatele ovzduší.

V prvé řadě jmenujme Oxid ( kysličník) uhelnatý CO.

Vzniká při nedokonalém spalování. V lidském organizmu se váže na krevní barviva, způsobuje dlouhodobou otravu, která se může projevovat srdečně-cévními onemocněními, poruchami srážlivosti krve, nervově-psychickými potížemi a má vliv na vývoj plodu v matčině těle. Z hlediska automobilových emisí je důležité, že množství CO lze výrazně snížit seřízením motoru.

OXIDY DUSÍKU

 V jedovaté frontě za naším autem svádí boj s naším zdravím několik těžce vyzbrojených jednotek oxidů (kysličníků) dusíku.

Ty vznikají prakticky při každém spalování paliv. Celosvětově představují obrovský problém s tendencí nárůstu. Způsobují vznik takzvaného troposférického ozónu, který způsobuje fotochemický smog, jenž je zodpovědný za celkové oteplování planety. Dále jsou tyto oxidy zdrojem dalšího vzniku tzv. nitrovaných polycyklických uhlovodíků, které patří k jedněm z nejsilnějších mutagenů - to znamená, že jsou schopny navodit vrozené vývojové vady, Lidé z oblastí frekventovaných cest, dopravní policisté jsou vystaveni několikanásobnému zvýšení koncentrací těchto oxidů a jsou prokazatelné v jejich krvi.

OD OZÓNU K OLOVU

 Náš smutný výčet by nebyl úplný bez tzv. přízemního ozónu, který produkuje průmyslová výroba ruku v ruce se znečištěním ovzduší a spalování fosilních paliv. Lidský organizmus na jeho přítomnost reaguje zrychleným dechem, hlubokým kašlem, zmenšením hrudníku a dalšími symptomy. Vznikají akutní záněty, dýchací cesty ztrácí část své obrany proti mikrobům.

Obrazek

 Šlápneme na plyn a JEDEME dál! Je tady olovo, prvek podezíraný, že kdysi dokonce zapříčinil pád celého Říma. Olověný Damoklův meč visí i nad naší současnou post-industriální civilizací. Tetraetylolovo se přidává do automobilových benzinů jako antidetonační přísada. Olovo se vstřebává plícemi, je zjistitelné v krvi. Poškozuje krvetvorbu, nervovou tkáň a způsobuje celkovou nevůli. Namítnete, že zavádění bezolovnatých benzinů omezilo škodlivý vliv olova na životní prostředí. Bohužel, máte pravdu jen částečně. Spalováním bezolovnatého benzinu se do ovzduší uvolňuje i spektrum látek, které mají prokazatelný kancerogenní vliv - t.j. schopných průniku do jednotlivých buněk, kde mohou působit na genetickou informaci buňky a potencionálně vyvolat i zhoubné bujení.

TROJSKÝ KŮŇ

 Trojským koněm jsou i polycyklické aromatické uhlovodíky a v neposlední řadě i nitrované polycyklické aromatické uhlovodíky (zjištěné především ve výfukových plynech naftových motorů). Ano, svoboda po roce 1989 možná přijela do Česka auty. Ohromný nárůst automobilizmu. Vzdálenosti se zmenšují, rychlost přepravy se zvětšuje.  Potlesk, jásot, sebeuspokojení.  V  útrobách trojského koně, kterého vtáhnete za hradby, se však již v záloze šikuje vražedné komando benzínových přísad: Benzen, toluen, xylen, formaldehyd...

 Náchod je určitě dobrým místem pro život. Je ovšem zcela nezbytné řešit rizika plynoucí z automobilové dopravy. Současný stav není únosný a je mou povinností lékaře a člena městské samosprávy na tuto situaci upozornit. Argumenty současného vedení města, že neexistují aktuální zdravotní rizika plynoucí z oněch 20 000 vozidel projíždějících každý den Náchodem, neobstojí. Svoboda možná přijela auty. Lidský organizmus je dokonalý systém. Ve střetu s automobilem však vždy prohrává.. Za předpokladu, že opomene použít rozum! Náchod leží v uzavřené kotlině. Jiné řešení, než silniční obchvat města jednoduše neexistuje.

napsal MUDr. Ladislav Tichý - autor je členem Městského zastupitelstva v Náchodě

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář